Followers

Thursday, January 24, 2013

Tonggak 12 Membentuk Guru Berkeperibadian Mulia

~Ini adalah hasil penulisan Faizzuddin Yaakop  (DPLI BM ambilan 2011) IPG Kampus Pulau Pinang~


            Tonggak 12 diilhamkan oleh Yang Berbahagia Ketua Setiausaha Negara, Tan Sri Dato’ Seri Ahmad Sarji bin Abdul Hamid pada 2 Mac 1992 di dalam ucapan perasmian Seminar Nilai dan Etika di Hotel Pan Pacific, Kuala Lumpur. Ia merupakan satu garis panduan yang digariskan kepada semua kakitangan awam dengan harapan perkhidmatan awam akan menjadi lebih cekap dan berkualiti.

            Tonggak 12 menjelaskan konsep nilai, norma dan etika dalam kehidupan manusia. Di dalam sektor pendidikan khususnya, Tonggak 12 perlu diamalkan samada oleh pihak pentadbir mahupun pendidik kerana ianya merupakan salah satu langkah dalam merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Nilai-nilai yang baik akan membentuk guru yang bekeperibadian mulia seterusnya menjadi contoh dan teladan kepada anak murid mereka. Perkara-perkara yang terdapat di dalam Tonggak 12 ialah menghargai masa, ketekunan membawa kejayaan, keseronokan bekerja, kemuliaan kesederhanaan, ketinggian peribadi, kekuatan sifat baik hati, pengaruh teladan, kewajipan menjalankan tugas, kebijaksanaan berhemat, keutamaan kesabaran, peningkatan bakat dan nikmat mencipta. Namun begitu, pada pendapat saya, 5 elemen utama yang perlu ditekankan sebagai guru iaitu menghargai masa, ketekunan bekerja, keseronokan bekerja, pengaruh teladan, dan keutamaan kesabaran.

Masa yang berlalu tidak mungkin akan kembali. Ini menunjukkan pentingnya pengurusan masa yang baik bagi seorang guru. Masa yang tidak diuruskan dengan baik merupakan modal yang telah lesap. Sebagai seorang pendidik, pembaziran masa sepatutnya tidak diamalkan. Ini adalah kerana, sikap negatif ini memberi kesan kepada pelajar seperti guru lewat memasuki kelas atau hadir lewat ke sekolah. Di dalam al-Quran iaitu surah al-As, ayat 1-3 yang bermaksud:

“Demi Masa!Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian;Kecuali orang-orang yang beriman danberamal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar”

Sebagai seorang guru, amatlah penting merancang penggunaan masa dengan sebaik-baiknya. Ini adalah kerana guru perlu melaksanakan kerja dengan sebaik-baiknya dengan ruang masa yang diberikan untuk pendidikan pelajarnya. Apabila masa diuruskan dengan baik, sesuatu kerja tidak perlu dilakukan semula kerana ia telah dirancang dengan sebaiknya. Nilai yang perlu diutamakan dalam menghargai masa oleh seorang guru ialah menepati masa samada hadir ke sekolah atau kelas, merancang pengajaran sekurang-kurangnya sehari lebih awal dan menyelesaikan segala tugasan pada masa yang ditetapkan. Selain itu, melalui pengurusan masa dengan betul, ia boleh dijadikan contoh kepada pelajar kerana para pelajar sentiasa memandang tinggi serta hormat kepada guru mereka. Guru sering dijadikan contoh teladan semasa di sekolah dan jika guru sentiasa menepati masa serta membuat persediaan yang rapi untuk proses pengajaran dan pembelajaran, ia akan memberi kesan yang mendalam ke atas diri pelajar.

Ketekunan melambangkan kesungguhan dan kesabaran. Manusia yang tekun berusaha tidak akan mudah berputus asa. Bak kata orang dulu, genggam bara api, biar sampai jadi arang. Sama juga seperti firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 153 yang bermaksud:

”Wahai sekalian orang-orang yang beriman! Mintalah pertolongan (untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Tuhan) dengan bersabar dan dengan (mengerjakan) sembahyang; kerana sesungguhnya Allah menyertai (menolong) orang-orang yang sabar.”

Oleh itu, pendidik seharusnya mempunyai ketekunan terhadap tugasan dan amanah yang diberikan kepada mereka. Seorang guru yang tekun akan sentiasa mendisiplinkan diri dan berdedikasi dalam melaksanakan tugas. Ketabahan ketika ditimpa masalah seperti kawalan kelas bermasalah serta menghadapi disiplin pelajar tidak mematahkan semangat untuk terus berbakti kepada pelajar-pelajarnya. Jika kita merujuk kepada prinsip negara Jepun, iaitu kaizen yang bermaksud melakukan sesuatu secara berterusan dan berkesinambungan. Sikap ketekunan perlu dipupuk ke dalam diri pelajar, kerana ketekunan akan membawa mereka ke arah kejayaan. Guru juga memainkan peranan sebagai ‘broker pendidikan’, iaitu mengetahui cara untuk mendapatkan maklumt tentang perkara yang diajar dan mengetahui sumber-sumber maklumat yang terbaik tentang matapelajaran tersebut. Sikap seperti ini akan memberikan kesan yang positif kepada pelajar kerana ia menunjukkan bahawa guru sentiasa memberikan yang terbaik kepada pelajarnya dan ini akan memotivasikan pelajar untuk menghargai guru tersebut serta menjadikan sikap ingin tahu diterapkan dalam diri pelajar.

            Guru yang menyayangi kerjaya mereka akan menunjukkan sikap yang positif di tempat kerja. Guru yang bersikap positif selalunya akan mempamerkan keseronokkan melakukan kerja mereka. Ini adalah kerana, kerja yang dilakukan dianggap sebagai satu kepuasan dan bukanlah satu beban yang menyusahkan. Jika guru menganggap kerja yang dilakukan sebagai satu kepuasan, ia secara tidak langsung akan menanam sikap bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Ia juga boleh dijadikan contoh kepada pelajar kerana sikap positif guru di dalam kelas akan memberikan output yang positif keapda pelajar. Menurur Covey (1990), manusia yang seronok bekerja, akan bekerja secara proaktif.  Apabila guru bekerja secara proaktif, ia akan memotivasikan pelajar untuk belajar dengan lebih bersungguh-sungguh. Selain itu, guru yang sentiasa positif terhadap kerjanya juga akan sentiasa menukar teknik pengajaran mereka mengikut aras pembelajaran pelajar nya. Guru akan memastikan pelajar memahami tentang mata pelajaran yang diajar disamping melimbatkan pelajar secara aktif dengan aktiviti pembelajaran dan guru memastikan pelajar dibimbing dan ditunjuk ajar dengan melakukan penilaian kefahaman. Selain itu, guru akan sentiasa aktif sebagai ahli profesional keguruan, membaca jurnal, berbincang dengan rakan sekerja, sentiasa mempertingkatkan kemahiran di dalam metadologi dan pengetahuan tentang pelajar dan isi kandungan matapelajaran yang diajar.

      Pengaruh teladan bermaksud memberikan contoh yang baik kepada pelajar. Ini adalah kerana guru perlu menerapkan nilai-nilai murni dalam pembentukan siasah pelajar. Pada zaman sekarang, guru perlu mengamalkan kepimpinan melalui teladan kerana ia lebih mudah mengajar melalui teladan berbanding memberi arahan semata-mata. Sekiranya guru tidak mampu menjadi contoh yang baik tetapi mendidik pelajarnya menjadi seorang yang baik, ia sama seperti ketam menyuruh anaknya berjalan betul. Sejarah telah membuktikan bahawa banyak tamadun yang membangun disebabkan oleh pemimpin yang kuat, berani dan bijaksana. Manakala, keruntuhan sesebuah tamadun disebabkan kelemahan, kebodohan dan kelalaian pemimpin. Maka, dapat disimpulkan disini, pengaruh teladan yang positif boleh mendatangkan hasil dan pengaruh teladan negatif boleh membawa padah. Rasulullah (s.a.w.) bersabda yang bermaksud: "Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling berfaedah kepada orang lain”. Di sini nyatalah bahawa orang yang paling baik itu akan mempengaruhi orang lain samada dari segi kepemimpinan, tunjuk-ajar ,akhlak, tutur kata atau tingkah lakunya yang mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Seterusnya baginda bersabda: "Siapa yang memberi contoh kebaikan, maka ia mendapat pahala dan pahala orang-orang yang meniru perbuatannya hingga hari kiamat; dan Siapa yang memberi contoh kejahatan maka ia mendapat dosa dan dosa orang-orang yang meniru perbuatannya hingga hari kiamat". 

Selain itu, guru perlu memberikan contoh yang baik dengan menghindari sikap malas. Sikap malas yang perlu dihindari adalah seperti, malas untuk menghadiri aktiviti sekolah, melengahkan kerja serta sentiasa menangguhkan aktiviti bersama pelajar. Jika ini berlaku, ia akan menjadi contoh yang tidak baik kepada pelajar. Guru juga perlu menunjukkan sikap tertib dan beradab kerana ia mencerminkan seseorang yang penuh disiplin dalam urusan hidupnya, tahu berinteraksi sesama manusia, tahu membawa diri dalam semua situasi dan persekitaran serta tahu peraturan-peraturan dan etiket sosiobudaya bangsanya. Setiap guru harus peka setiap tanduknya samada di dalam atau di luar sekolah akan dijadikan diperhatikan kerana guru merupakan insan yang dipandang tinggi oleh masyarakat. Maka, segala amalan negatif harus dielakkan seperti bersikap hiporkrit terhadap pelajar. Sebagai seorang guru, seharuanya ditonjolkan sikap yang positif kepada pelajar dan dalam masa yang sama mengalakkan mereka melakukan perkara yang sama. Contohnya, seorang guru menasihati pelajarnya supaya menghormati orang tua, tetapi guru mempamerkan sikap tidak menghormati orang tua di hadapan pelajarnya. Sekiranya ini berlaku, bagaimanakah guru hendak memupuk nilai murni kepada pelajar sedangkan guru itu sendiri tidak mampu menunjukkan contoh yang baik kepada pelajarnya.

Cabaran utama seorang guru ialah memupuk kesabaran dalam melaksanakan tugas. Seorang guru yang baik akan sentiasa mengutamakan kesabaran ketika menghadapi cabaran dalam pendidikan. Sebagai seorang guru yang positif, segala cabaran yang dilalui harus dihadapi dengan tabah dan sabar serta menganggapnya sebagai satu perjuang dan pengorbanan seorang guru. Di dalam Islam, kesabaran merupakan salah satu sifat yang terpuji dan sebahagian dari keimanan kepada Allah. Rasulullah (s.a.w.) bersabda: "Sabar itu salah satu daripada cabang iman seperti kepala sebahagian daripada tubuh badan". Ini menunjukkan bahawa kesabaran amatlah penting kerana ia umpama kepala yang mengawal segalanya.  Kejayaan tidak dapat dikecapi jika kita tidak dapat bersabar menghadapai cabaran yang mendatang. Di dalam sejarah perjuangan Rasulullah S.A.W yang mendapat tentangan daripada pembesar-pembesar Quraisy tidak mematahkan semangat perjuangan baginda. Berkar kesabaran dan ketabahan baginda, akhirnya Islam berjaya berkembang dan tersebar di seluruh tanah Arab pada ketika itu. Begitu juga dengan tokoh-tokoh lain seperti Alexander Graham Bell, Thomas Alva Edison tidak menghasilkan ciptaan mereka dengan sekali cuba. Setelah mengharungi pelbagai cabaran dan beberapa kegagalan, barulah hasil ciptaan mereka berjaya. Oleh itu, guru haruslah mewujudkan kaedah pengajaran yang inovatif, kreatif dan dinamik. Tidak takut untuk mencuba dan mencari alternatif dalam membantu pelajarnya mencapai kejayaan dalam pelajaran. Kesabaran merupakan aset penting ketika menghadapi kerenah pelajar kerana setiap pelajar mempunyai kerenah yang berbeza. Oleh itu, kesabaran dalam profession keguruan amat penting disamping memupuk sifat berusaha, tidak berputus asa dan sedia menyambut cabaran. Sifat tenang, berani dan mempunyai perhitungan jauh melahirkan ketelitian dan cermat dalam membuat keputusan yang bijaksana. Kalau sifat-sifat ini tidak ada atau kurang diperhatikan, akan timbul perilaku yang gopoh-gapah, lekas panik, penakut dan was-was.

Mengikut Kamus Dwibahasa, perkataan ‘akauntabiliti’ di huraikan sebagai bertanggungjawab kepada seseorang atau bertanggungjawab terhadap sesuatu. Menurut Tan Sri Ahmad Sarji ,konsep akauntabiliti adalah satu obligasi untuk memberikan jawapan dan penjelasan mengenai sesuatu tindakan dan prestasi kepada mereka yang berhak untuk mendapat jawapan dan penjelasan tersebut . Akauntabiliti juga adalah mengenai disiplin dan keperluan untuk memberikan justifikasi dan menerima kebertangungjawaban terhadap sesuatu keputusan yang telah diambil.

Akauntabiliti keguruan bermakna tanggungjawab yang harus difahami dan dilaksanakan oleh seseorang guru. Akauntabiliti keguruan juga membawa maksud berkenaan dengan tanggungjawab guru terhadap profesionalisme keguruan. Akauntabiliti atau tanggungjawab seorang guru yang dimaksudkan di atas merangkumi akautabiliti guru terhadap pelajar , diri guru itu sendiri, sekolah, masyarakat dan negara, dan profesion keguruan amnya.

Akauntabiliti guru terhadap pelajar bermaksud serang guru haruslah menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi di bilik darjah termasuk mematuhi masa dalam jadual waktu serta melaksanakan pengajaran dan pembelajaran mengikut kaedah dan teknik yang berkesan. Guru juga haruslah mengutamakan kemajuan, kebajikan dan keselamatan pelajar berbanding hal-hal lain. Seorang guru yang bertanggungjawab haruslah bersikap adil terhadap pelajar-pelajarnya tanpa mengira bangsa,agama, faktor jasmani, emosi, mental, politik, sosial dan perkara-perkara lain. Guru hendaklah membimbing dan mengajar pelajar di bilik darjah tanpa meminta sebarang bayaran atau hadiah daripada mereka, sebaliknya guru sekali-sekala perlu memberi hadiah kepada pelajarnya untuk menggalakkan mereka berminat terhadap proses pembelajaran. Memberi contoh teladan yang baik dengan berpakaian kemas, berbudi bahasa dan bersopan santun semasa bertugas harus juga di amalkan supaya pelajar boleh mencontohi model yang baik. Ini adalah kerana seorang guru merupakan orang yang di hormati oleh pelajarnya, oleh yang demikian perlulah guru menjaga profesionalisme guru supaya mereka tidak di benci,di pandang serong dan tidak di hormati lagi oleh anak muridnya.

Akauntabiliti guru terhadap diri sendiri pula bermaksud seorang guru haruslah menjaga kebersihan dan kesihatan dirinya agar dapat menjalankan tugas sebagai pendidik dengan sempurna. Emosi hendaklah di kawal oleh guru sendiri dan juga perlu menghindarkan diri dari sebarang ketegangan jiwa yang boleh mengganggu tugasnya. Sebagai seorang guru, guru hendaklah bijak menguruskan kewangan dengan bijaksana dan mengimbangi pendapatan dengan perbelanjaan. Ini adalah kerana jika guru gagal menguruskan kewangan maka guru akan menghadapi masaalah luaran yang bolehmenjejaskan tumpuannya terhadap proses pengajaran di sekolah. Guru juga digalakkan melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan. dan peka terhadap peristiwa disekeliling melalui media massa atau elektronik supaya mudah memberikan imput yang berguna terhadap profesionnya. Guru juga boleh melibatkan diri dalam sesuatu hobi dan aktiviti berfaedah di masa lapang yang boleh menjadikan guru itu sihat dari segi mental danfizikal.

Akauntabiliti guru terhadap sekolah ialah guru bertanggungjawab terhadap tugas yang di amanahkan oleh pentadbiran sekolah. Sebagai seorang ahli dalam sebuah sekolah ,guru mempunyai akauntabiliti terhadap perkembangan dan kemajuan sekolah. Dalam hal ini, selain tugas mengajar , guru juga hendaklah menjalankan tugas-tugas yang lain seperti sebagai guru disiplin, kaunselor, setiusaha peperiksaan, setiusaha PIBG, panitia mata pelajaran dan jawatan-jawatan lain yang di lantik oleh pihak pentadbiran sekolah.

            Akauntabiliti guru terhadap masyarakat dan negara boleh ditakrifkan apabila  seorang guru menjalankan tugas untuk menyebarkan hasrat dan matlamat pendidikan negara berlandaskan kepada prinsip-prinsip Rukun Negara. Guru hendaklah memupuk nilai dan sikap murni pelajar dan sesuai dengan masyarakat berbilang bangsa dalam diri pelajar. Guru hendaklah memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia dengan mengambil bahagian secara cergas dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Selain itu guru hendaklah mengeratkan persefahaman dan kerjasama di kalangan guru dani bu bapa pelajar. Guru haruslah bersopan santun dan bertingkahlaku baik dalam segala aktiviti sosial bagi mewujudkan suasana harmoni. Guru perlu sentiasa berusaha untuk memenuhi tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara dengan tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkkan kepentingan pelajar, masyarakat atau negara, ataupun yang bertentangan dengan Rukun Negara. Guru juga hendaklah sering memupuk sikap dan nilai dalam diri setiap pelajar yang dapat membimbing mereka menjadi warganegara yang setia, bertanggungjawab, menghormati orang lebih tua dan perbezaan kebudayaan, keturunan danagama. Di samping itu guru hendaklah menghormati masyarakat di tempat guru tersebut berkhidmat dan memenuhi tanggungjawab sebagai ahli masyarakat. Guru juga perlu menggalakkan kerjasama di antara guru dengan ibubapa dan masyarakat, serta mengamalkan tingkah laku sopan yang diterima oleh masyarakat .

Akauntabiliti guru terhadp profession keguruan bermaksud guru meluaskan ilmu dengan membaca pelbagai buku rujukan berkaitan mata pelajaran yang diajar. Ini termasuklah memahami selengkapnya isi pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dan menyertai seminar pendidikan seperti kursus-kursus yang dianjurkan oleh jabatan pendidikan atau pihak pentadbiran sekolah. Ini dilakukan dengan merancang dan melaksanakan strategi pengajaran sepenuhnya bagi mencapai objektif pelajaran secara maksimum. Guru juga hendaklah mengajar dengan fakta yang betul agar murid menerima ilmu yang betul dan tepat.

Dengan dapat memahami elemen Tonggak 12 dan prinsip akauntabiliti, guru dapat memahami tanggungjawabnyayang sebenar sebagai seorang pendidik. Penghayatan elemen tonggak 12 haruslah di hayati sepenuhnya kerana akan dapat meningkatkan tahap profesionalisme keguruan. Ini kerana penghayatan tersebut membolehkan semua guru dapat menjalankan tanggungjawab dan tugas-tugasnya dengan penuh komited dan dedikasi. Akauntabiliti atau tanggungjawab seorang guru merangkumi akuntabilitinya terhadap sekolah, diri sendiri, murid-murid dan profesion keguruan akan dapat ditingkatkan sekiranya seseorang guru itu benar-benar menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang pendidik dengan berkesan. Peningkatan dalam bidang tersebut melambangkan tingginya kualiti seseorang guru yang juga akan meningkatkan taraf  profesionalisme keguruan. Selain itu guru juga dapat melaksanakan tugas itu dengan bersungguh-sungguh dan penuh dedikasi sekiranya guru tahu tanggungjawabnya terhadap kerjayanya. Kesedaran kepada akauntabiliti akan menjadikan seseorang guru itu lebih bertanggungjawab terhadap tanggungjawab yang di laksanakannya. Oleh yang demikian,akauntabiliti perlulah dihayati oleh semua guru. Sekiranya seseorang guru itu mengabaikan akauntabiliti terhadap tugas dan tanggungjawabnya, maka tanggungjawabnya tidak dapat di jalankan dengan baik dan akan gagal melahirkan modal insan seperti yang di cita-citakannegara. Ini akan menjatuhkan martabat profesion perguruan oleh kerana perbuatan yang tidak  bertanggungjawab terhadap amanah yang di berikan.
RUJUKAN

Kata-kata Bestari Kepimpinan (1984), Arkib Negara Malaysia, Kuala Lumpur

Mok Soon Sang (2003), Ilmu Pendidikan Untuk KPLI Sekolah Rendah: Komponen 1&2 Psikologi Pendidikan & Pedagogi. Kumpulan Budiman, Subang Jaya

Mok Soon Sang (2005), Teks Komprehensif PTK Kompetensi Generik (Teras & Profesional). Penerbitan Multimedia Sdn BhdNo comments:

Post a Comment